Techniek

Zonnepanelen
Voor de waterzuivering gebruiken we nogal wat stroom. In het eerste jaar met de nieuwe installatie ongeveer 20.000 kWh. Met enkele verbetering en aangepaste procedures reduceren we het stroomverbruik naar ongeveer 15.000 kWh. Dit is een forse post op onze jaarlijkse exploitatiebegroting.

Middels een gelabelde bijdrage van de Eenkema Stichting, een gelabelde bijdrage van de Nam, Wierden en Borgen en Essent hebben de financiering rond gekregen voor de zonnepanelen. Deze panelen zijn geplaatst door onze vrijwilligers.

Met deze actie, die ons per saldo geen geld heeft gekost, brengen we de jaarlijkse exploitatiekosten aanzienlijk omlaag. Hierdoor is de begroting voor het Zoutwaterbad voor de toekomst eenvoudiger rond te krijgen.

De werking van de nieuwe installatie
De bron waaruit het zoute water omhoog wordt gepompt, dateert uit 1932/1933 en is circa 120 meter diep. De wanden van de bron zijn van hout. De diameter van binnen is bovenaan 100 mm. Naar beneden wordt de diameter steeds smaller. Onderaan is hij 70 mm. Het bovenste gedeelte is niet helemaal afgesloten van het grondwater en de onderste paar meter is voorzien van spleten waar het water doorheen kan.

Aan het begin van het zwemseizoen zetten we de bronpomp in werking. Die zuigt eerst het bovenste grondwater aan. Na enkele minuten is het grondwater weg en pompen we zoutwater vanaf 112 meter diepte op. De bronpomp is van titanium, dat niet roest in zoutwater. Ook al staat de pomp stil, dan blijft het water in de buis normaal staan. We hebben laten onderzoeken wat er in het water zit. Het bestaat voornamelijk uit keukenzout, ijzer, kalk, mangaan, magnesium en enkele andere elementen.Het ijzer moet voor het grootste deel uit het water worden gehaald. Mangaan wordt dan gelijktijdig verwijderd. De rest willen we zo veel mogelijk in het water laten.

De bronpomp pompt het zoute water met 5 m3per uur in de beluchtingsbak. Dit is een aluminium bak van 14 m3, die bewaard is gebleven van de oude installatie.

In deze bak zijn beluchters gemonteerd en door middel van een grote blower wordt er 300 m3per uur lucht door het water geblazen met hele kleine belletjes. Omdat het water bijna drie uur in de bak blijft, is al het ijzer geroest en zweeft het als deeltjes in het water. Een pomp zorgt ervoor dat het zoute water met de ijzerdeeltjes bovenin een zandfilter wordt gepompt. Die zandfilter bevindt zich in een tank van 1 m doorsnede en 1,5 m hoog. Het water stroomt door het zand en de ijzerdeeltjes blijven in het zand zitten. Voordat het water het zwembad in gaat, komt het eerst in een buffertank van 3 m3. Als deze vol is, stroomt hij over naar het zwembad.

Omdat na een uur of zes de zandfilter vol gaat zitten met ijzerroest, moet deze worden gespoeld. Volautomatisch schakelt het systeem dan om; een grote pomp pompt het water uit het buffervat vanaf de onderkant door het zand en spoelt al het roest het riool in. Het terugspoelen duurt ongeveer 12 minuten. We produceren nu 100 m3 zout water per dag.

Het water gebruiken we natuurlijk om het zwembad vol te krijgen. Maar gedurende het seizoen staat de installatie ook regelmatig aan om het water te verversen. Zo kunnen verontreinigingen weggespoeld worden in het riool. In chloorzwembaden wordt de bacteriegroei in de hand gehouden met chloor. In ons bad houden wij de bacteriegroei in de hand met zout! Door voldoende water te verversen, blijven we ruimschoots binnen de gestelde normen.

Wij staan, evenals alle andere zwembaden, onder toezicht van de provincie en we moeten dagelijks de pH meten van het water. Een veranderende pH is een indicatie van een probleem. Daarnaast moeten we maandelijks het water laten analyseren door Water Lab Noord. Steeds moeten we constateren dat we heel erg ruim binnen de norm vallen. Ook beoordelen we dagelijks de verandering in het doorzicht, de schuimvorming, de kleur enzovoort.

Kortom, het ziet er naar uit dat we een goede keuze hebben gemaakt met deze installatie en werkmethodiek.