Bestuur

Het bestuur van de Stichting Zoutwaterbad K.P. Zijl bestaat uit de volgende vrijwilligers:

  • Sander Kalsbeek – Voorzitter 
  • Metty Groenwold – Penningmeester
  • Anneloes de Bruijn  – Secretaris