Beachvolleybalveld

Joyce Stel Fotografie

We zijn erg blij met ons beachvolleybalveld. Hiermee kunnen we meer bieden bij het zwembad dan zwemmen en zonnen alleen. Het bad wordt zo meer aantrekkelijk onze gasten en zo komen onze gasten vaker en blijven langer. 

Toegangstijden
De toegangstijden worden vermeld op de onze website. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk deze tijden gerespecteerd worden. In voorkomende gevallen kan hiervan worden afgeweken. De afspraken hierover zijn tevens in dit document vastgelegd.

Reservering van het veld tijdens openingstijden
Reserveren kan middels een vermelding in de agenda in de badmeestersruimte. In alle gevallen geldt: wie het eerst komt wie het eerst maalt. De reservering dient ten minste de volgende gegevens te bevatten: Datum, tijdstip, maximale duur en maximaal aantal personen en de naam van de coördinator.

Toegang tijdens openingstijden
Gebruikers van het beachvolleyveld met een geldig zwemabonnement hebben vrij toegang. Gebruikers zonder geldig abonnement betalen het normale tarief zoals gepubliceerd op onze website.

De gebruikers kunnen gebruikmaken van alle faciliteiten, zoals douches, kleedruimten en zwembad.

Publiek betaald het bezoekerstarief of maakt gebruik van het zwemabonnement.

Toezicht tijdens openingstijden
Tijdens openingstijden is de badmeester de hoogste in rang ten aanzien van besluiten en maatregelen. Gezien de badmeester en toezichthouder primair ten dienste staan van de veiligheid in en rond het zwemwater zal het toezicht op het beachvolleybalveld beperkt zijn. De coördinator neemt dit over is aanspreekpunt voor zowel de badmeester, de toezichthouder en de Stichting Zoutwaterbad K.P. Zijl.

Materiaal en Veld
Na afloop wordt door de gebruikers het beachvolleybalveld gecontroleerd op onregelmatigheden en afval. Voor zover mogelijk wordt het geheel weer in de juiste staat gebracht. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, als gevolg van defecten of anderszins treed de coördinator in overleg met de badmeester teneinde gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Buiten openingstijden met toezicht
Indien hier reden toe is, kan in goed overleg worden besloten om de openingstijden van de accommodatie aan te passen. Aanspreekpunt hiervoor is de coördinator badpersoneel. Wanneer er extra inzet van badpersoneel noodzakelijk is, kan dit tegen een tarief € 25,00 per uur.

Buiten openingstijden zonder toezicht
Om gebruik te maken buiten openingstijden van de faciliteiten zonder toezicht gelden er strenge regels.

  • Zwemmen is zonder toezicht van een badmeester niet toegestaan.
  • Het verblijf op de accommodatie is geheel voor eigen risico; de Stichting Zoutwaterbad K.P.Zijl kan nooit aansprakelijk gesteld worden.
  • De huisregels van de accommodatie blijven van toepassing.
  • De coördinator neemt verantwoordelijkheid voor de groep gebruikers en publiek
  • Na afloop wordt de accommodatie in de staat gebracht zoals deze normaal zou worden achtergelaten.

Indien niet anders vastgelegd is de coördinator diegene die de toegangssleutel van het beachvolleybalveld in ontvangst neemt.

Evenementen
Evenementen dienen te worden afgestemd met het bestuur van de Stichting Zoutwaterbad K.P. Zijl.

Per evenement kunnen aanvullende of gewijzigde afspraken worden gemaakt.

Winkel en consumpties
Consumpties waarvoor betaald wordt, worden gekocht in de winkel van de accommodatie. Bij evenementen kan in goed overleg hiervan worden afgeweken.

Alcohol, drugs, energy-drinks en soortgelijke middelen.

(Onder Energy-Drinks worden dranken zoals Red-Bull verstaan. Sport-drinks zoals AA-drinks vallen hier niet onder)

Het gebruik van alcohol, drugs, Energy-Drinks en soortgelijke middelen is niet toegestaan. Alleen bij evenementen kan hiervan worden afgeweken onder de navolgende condities

  •  Drugs zijn nooit toegestaan, zowel voor de gebruikers als het publiek
  • Alcohol en Energy-drinks alleen wanneer deze overeenkomstig de regelgeving van de Nederlandse Wet worden verkocht door een partij die door ‘Het Zoutwaterbad’ is geïnstrueerd en akkoord bevonden.
  • De coördinator zich onthoudt tot het nuttigen van alcohol en Energy-drinks, dan wel dat de coördinator aantoonbaar niet heeft genuttigd op het moment van aanvang van het evenement
  • Het gebruik van glas is nooit toegestaan.